ROD Piast Wierzenica

Dotacja celowa

W dniu 29.03.2024 Zarząd ROD Piast zawarł umowę z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 16650 zł na modernizację budynku hydroforni.

Skan umowy załaczony poniżej