Proszę o zapoznanie się z pismem z Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie konieczności złożenia deklaracji i uiszczenia podatku od nieruchomości od budynków nie będących altanami w myśl ustawy o ROD