Proszę o zapoznanie się z wynikami pomiarów powierchni działęk przeprowadzonymi w dniu 9 lipca 2020