Plan zagospodarowania

W imieniu Zarządu ROD Piast informuję, że w Urzędzie miasta Swarzędz jest do wglądu Miejscowy Plan Zagospodarowania „Dolina Rzeki Głównej”. W planie tym teren ponad połowy działek sektora A przeznaczony jest pod budowę obwodnicy Swarzędza i Gruszczyna – według dołączonej mapki.

Szczegółowy plan na zdjęciu satelitarnym 

Poglądowy szkic na mapie ogrodu

Według dostępnej mapy poniższe działki ulegną likwidacji lub będą mieć zmienione granice: A1 – A16, A35 – A58, A-68 – A78, A89 – A91

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium dla terenu lotniska i jego okolic