Plan zagospodarowania

W imieniu Zarządu ROD Piast informuję, że w Urzędzie miasta Swarzędz jest do wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania „Dolina Rzeki Głównej” (obwieszczeniemapa).  W planie tym uwzględniono, że połowa sektora A i sektor B jest przeznaczony pod ogrody działkowe. Pozostała część sektora A przylegająca do ulicy Gnieźnieńskiej jest wyłączona z planu, a według studium przeznaczona jest pod układ komunikacyjny obejmujący wyjazd z lotniska oraz obwodnicę Swarzędza i Gruszczyna. 

Poprzedni projekt na załączonej mapce.

Szczegółowy plan na zdjęciu satelitarnym 

Poglądowy szkic na mapie ogrodu

Na obszarze bez planu zagospodarowania sa działki o numerach: A1 – A16, A35 – A58, A-68 – A78, A89 – A91