Dotacja celowa

W dniu 28.06.2019 Zarząd ROD Piast zawarł umowę z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 16 300 zł na modernizację placu zabaw oraz budowę siłowni na wolnym powietrzu.

 

Skan umowy załaczony poniżej