Dotacja celowa

W dniu 08.09.2022 Zarząd ROD Piast zawarł umowę z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 17 000 zł na utwardzenie alejki ogrodowej.

 

Skan umowy załaczony poniżej