Dotacja celowa

W dniu 07.09.2021 Zarząd ROD Piast zawarł umowę z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 10 000 zł na utwardzenie alejki ogrodowej.

 

Skan umowy załaczony poniżej